Medicinrådgivning

Fråga om mediciner och läkemedelsbehandlingar

Apotekets farmaceutiska personal guidar och ger råd i alla frågor angående mediciner och läkemedelsbehandlingar. Du kan diskutera din medicinering med förtroende, ty vår personal har tystnadsplikt.

Då du påbörjar en ny läkemedelskur, fråga oss

  • Hur verkar medicinen?
  • När och hur används medicinen?
  • Hur länge ska medicinen användas?
  • Har medicinen några vanliga skadliga bieffekter?
  • Vem ska jag kontakta ifall jag får problem?

Berätta samtidigt ifall du ammar, är gravid eller lider av en kronisk sjukdom för vilken du regelbundet använder ett receptbelagt läkemedel.

Medicinering av barn

Vid egenvård av små barn är det skäl att vara särskilt försiktig. Det samma gäller om barnet lider av någon allvarlig grundsjukdom.

Vid medicinering av ett barn med feber använder man främst läkemedlet paracetamol. Om febern är lindrig behövs ingen febermedicin. Ge alltså medicin till barn endast vid behov.

Behovet av läkemedelsbehandling bedöms efter situatonen. Det är motiverat att påbörja läkemedelsbehandling då det till febern hör andra symptom, såsom muskelvärk, huvudvärk, illamående, smärta samt märkbar trötthet.

Det är bra att påbörja medicinering också då febern är märkbart hög (39-39,5 C). Om det hos ett barn förekommit benägenhet till feberkramper, är det bra att påbörja medicinering även om febern ej ännu vore så väldigt hög.

Om barnet lider av en allvarlig grundsjukdom, i vilken feber är till skada, till exempel svår hjärt-, lung- eller njursjukdom, behandlas feber enligt instruktioner som fåtts av läkare.