Ett apotek med anor

27.2.2021 har apoteket verkat i 80 år i Ekenäs! Det är ett av de apotek, som under och efter kriget evakuerades från områden som blev på den Sovjetiska sidan.

Efter att vinterkriget brutit ut i november 1939 gav länsstyrelsen i Viborg evakueringsorder till alla apotek på Karelska näset. Allt som allt evakuerades 25 av det Karelska näsets apotek. Bland dessa fanns också apoteket i Björkö, som sedan år 1904 verkat i Björkö köping på det Karelska näset vid Finska vikens kust.

I Ekenäs öppnades apoteket den 27. februari 1941 och Anders Viktor Viklund, som också varit apotekare i apoteket i Björkö, blev den första apotekaren. Hans efterföljare Lennarth Lindh började sitt arbete 16.6 1947 och Torbjörn Nyman blev apotekare 1.11 1968.

Mellan åren 1941 och 1972 verkade apoteket i samma utrymmen på Kungsgatan, men 1972 flyttade apotekare Torbjörn Nyman det till andra sidan gatan.

Leena Holm, som är apotekets första kvinnliga apotekare, blev apotekare år 1994. Då flyttade apoteket till dess nuvarande utrymmen på Stationsvägen i Ekenäs Sparbanks hus (Ekecenter).

Tenala apotek har fungerat som ett filialapotek till Nya Apoteket i Ekenäs sedan 1998.

För tillfället hör till personalen, förutom apotekaren, 5 farmaceuter, en provisor och 3 tekniska biträden.

Apotekare i Nya Apoteket i Ekenäs:

Anders Viktor Viklund
27.2.1941–15.6.1947

Lennart Emil Lindh
16.6.1947–21.9.1967

Torbjörn Nyman
1.11.1968–11.8.1994

Leena Holm
12.8.1994–20.10.2016

Anne Hoikkala-Savolainen
21.10.2016 –15.1.2024

Anu Mikkola

16.1.2024-

Undervisningsapotek

Nya Apoteket i Ekenäs är Helsingfors universitets och Åbo Akademis undervisningsapotek. Farmacistuderande kan i vårt apotek utföra den obligatoriska praktiken som hör till studierna. Man kan höra sig för om en praktikplats hos apotekaren.

Kom och jobba på Nya Apoteket i Ekenäs

Är du intresserad av att börja jobba på Nya Apoteket i Ekenäs? Sänd oss en öppen ansökan i vilken du berättar om dig själv och dina arbetserfarenheter.